Direct een afspraak maken?

Home   /   Diensten   /   Aanleg, Onderhoud & Service

Aanleg, Onderhoud & Service

Wij onderhouden uw beregeningssysteem!

Iedere beregeninsinstallatie heeft min of meer periodiek onderhoud nodig om goed te kunnen blijven functioneren. HVT Beregening verricht het onderhoud wat nodig is. Zo wordt in het voorjaar de beregeningsinstallatie opgestart. Het systeem wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op onder andere het functioneren van de pomptechniek, beregeningscomputer en magneetkleppen. Ook worden de sproeiers gecontroleerd op werking en de sproeihoek. Druppelslangen worden gecheckt en waar nodig gerepareerd of vervangen. De beregeningscomputer is aangezet en er wordt meteen een passend programma ingesteld. 

In het najaar wordt de installatie winterklaar gemaakt. Dat wil in de praktijk zeggen dat de installatie (grotendeels) watervrij wordt gemaakt door middel van een compressor. Als dit niet gebeurt, is er grote kans op schade aan de installatie door vorst. Onder meer de beregeningscomputer en bijvoorbeerbeeld bronpomp worden uitgeschakeld.

Uiteraard zijn beregenings- en pompinstallaties en techniek ook onderhevig aan slijtage en dus toe aan (gedeeltelijke) vernieuwing. Ook hiervoor is HVT beregening de juiste partner. Van te voren brengen wij altijd een advies uit en een bijbehorend aanbod. Op basis van uw goedkeuring voeren wij hetgeen aangenomen vakkundig voor u uit.


Contact opnemen